Temadag: Automation för ytbehandlare den 16 september

Vilka är de stora utmaningarna och i vilken utsträckning kan hängning och nedplock automatiseras med den teknik som finns tillgänglig idag? Vad klarar dagens system av och vilka krav ställer det på processen? Finns det några verktyg för att simulera hängning av komponenter för optimalt utnyttjande av processfönster?

Har du funderat kring dessa eller liknande frågeställningar och är intresserad av att få mer kunskap om automation, digitalisering kopplat till ytbehandlingsprocesser? I så fall är du varmt välkommen att delta på en inspirationsdag om digitalisering och ytbehandling

Dagen tar avstamp i forskningsprojektet Digi-Load där ytbehandlande företag tillsammans med forskningsutförare arbetar med olika aspekter kring automatisering av hängning och nedplock i samband med ytbehandling. Förutom resultat från projektet innehåller dagen också presentationer på temat automation och ytbehandling ur ett bredare perspektiv samt en workshop-del med möjlighet till diskussion mellan deltagarna i lite mindre grupper.

Dagen kommer att genomföras digitalt och vara kostnadsfri.

Hjälp gärna till att sprida inbjudan genom att vidarebefordra detta meddelande.

Anmälan senast 14 september

Klicka här för att anmäla dig

Kontaktperson: Charlotte Ireholm, RISE IVF

  PROGRAM
8.30 Introduktion till dagen, presentation av deltagande företag, Charlotte Ireholm, RISE
  BLOCK 1: Digi-Load
8.45 – 9.30 Projektet Digi-Load, Charlotte Ireholm, RISE
Hängning offline, Sebastian Fägerstrand, MIBA Industriteknik
Hängning med kollaborativ robot Björn Backman, RISE
9.30 – 9.45 PAUS
9.45 -10.30 Hängning online Ingemar Reyier, Robotdalen + Gleechi + Unibap
10.30 -11.15 Optimerad hängning och robotplanering, Martin Ottosson, FCC
  PAUS
11.30 -12.00

Ahlina-projektet, Petter Isaksson, Ahlins

Summering och introduktion till BLOCK 2

12.00 -13.00 LUNCHPAUS
  BLOCK 2: Tema automation i samband med ytbehandling
13-14.45 Presentationer à 15 min inkl frågor:
13.00 Intelligenta gripdon, Kai Hübner, Gleechi 
13.15 Säkerhetslösningar för kollaborativa applikationer, Åke Törnros, SICK
13.30 Boosta din digitalisering med hjälp av Robotlyftet, Ingemar Reyier, Robotdalen
13.45 PAUS
14.00 Applikationer för intelligent användning av vision, Mikael Steiner, Unibap 
14.15 Automatisk avsyning och avplock, Robert Thulin, Husqvarna & Sebastian Fägerstrand, MIBA Industriteknik
14.30 Metodik för automatisering av lackeringsprocesser, Pelle Andersson, Robnor
14.45 -15.00 Indelning i grupper inför BLOCK 3 + KORT PAUS (bensträckar/kaffehämtning)
  BLOCK 3: Workshop 5 pers per grupp
15.00-15.30 Gruppdiskussioner kring fortsatt arbete inom automatiserad ytbehandling
15.30-16.00 Summering av gruppdiskussioner samt summering av dagen.